img nguyenxuanthiep 21/03/2020

Khác với các phân khúc đất nền hay nhà xây sẵn, việc biến động giá của những loại hình này phụ thuộc vào sự sẵn sàng trả giá của người mua nên rất khó nhận biết hay phân đoạn như phân khúc căn hộ, đối với các dự án căn hộ hay những dự án nhà hình thành trong tương lai, ngoài yếu tố thị trường thì giá còn biến động theo các giai đoạn cụ thể. Nhà đầu tư hoặc người mua sử dụng cuối có thể tham khảo và quyết định thời điểm mua hợp lý

GIAI ĐOẠN 1: GIÁ CƠ BẢN HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Giá dự kiến ban đầu từ khi lập dự án, giá cơ bản phụ thuộc vào giá hình thành dự án (giá đất đấu giá, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí thiết kế, xây dựng, quản lý….) chủ đầu tư sẽ định một mức lợi nhuận dự kiến khi có thể đem bán, giai đoạn này chủ đầu tư sẽ huy động vốn chủ, vốn vay từ ngân hàng, phát hành trái phiếu, và hợp tác đầu tư với các tổ chức hoặc huy động vốn cá nhân dưới dạng “góp vốn”

GIAI ĐOẠN 2: GIÁ KỲ VỌNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Giai đoạn hình thành khi dự án đủ điều kiện mở bán, và bán cho cá nhân dưới hình thức hợp đồng mua bán. Trong điều kiện thị trường thuận lợi cộng với các chiến dịch Marketing sẽ đẩy giá Căn Hộ lên 15 – 30% so với giá cơ bản ban đầu, tùy thuộc vào mức độ kỳ vọng của đơn vị phát triển dự án, tùy vào quy mô căn hộ chủ đầu tư thường chia làm nhiều đợt mở bán, mỗi đợt mở bán sẽ tăng 5-10%. Nhiều nhà đầu tư thường mua ở dự án ở giai đoạn 1 và bán ở giai đoạn cuối

GIAI ĐOẠN 3: GIÁ THEO TIẾN ĐỘ

Giá có thể biến động theo tiến độ xây dựng của chủ đầu tư, chất lượng xây dựng, và các thông tin về các dự án mới xung quanh, nếu chủ đầu tư uy tín, đơn vị xây dựng uy tín, chất lượng…và hạ tầng đồng bộ giá có thể tăng 10-15%

GIAI ĐOẠN 4: GIÁ TRƯỚC BÀN GIAO
Bước vào giai đoạn trải nghiệm thực tế của khách hàng, giai đoạn này phụ thuộc vào tỷ lệ người sở hữu là nhà đầu cơ hay là mua ở thực, nếu tỷ lệ nhà đầu tư nhiều thì giai đoạn này đa phần các nhà đầu tư ra hàng thì giá có thể không tăng so với giai đoạn 3, thậm chí có thể giảm đôi chút. đây là thời điểm tốt nhất cho người có nhu câu mua ở thực sự vì có thể trải nghiệm chất lượng và đánh giá thực tế căn hộ tương lai của mình.

GIAI ĐOẠN 5: GIÁ CỦA CƯ DÂN
Sau bàn giao, các yếu tố như dịch vụ, quản lý, tiện ích, chất lượng cộng đồng, với giai đoạn này thì lượng bán ra cũng ít, giá thuê bắt đầu tăng và nếu không có các yếu tố thị trường xấu tác động thì giá có thể tăng thêm.

Nguồn: tổng hợp

Bình luận

Đánh giá