z1968235945505_684c6638fe757c5ca7a9e8e4688268e9-scaled

Nguyễn Thị Phượng Hồng

Luôn luôn lắng nghe tất cả các nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Nhằm mang đến sự hài lòng và thoải mái nhất đến với khách hàng. Tôi luôn tâm đắt với câu nói của Ngài Sam Walton (Walmart and Sam's Club) "Chỉ có một ông chủ. Đó là khách hàng. Và ông ta có thể hạ gục tất cả mọi người trong công ty từ người chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách tiêu tiền ở một nơi khác". Vậy nên càng đi tìm và hăng say trong mọi điều chưa hài lòng của "Thượng Đế" để chinh phục được Ngài.

Nguyễn Thị Phượng Hồng's Bất động sản

z1968235945505_684c6638fe757c5ca7a9e8e4688268e9-scaled

Nguyễn Thị Phượng Hồng

  • Long An
Liên Hệ

Luôn luôn lắng nghe tất cả các nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Nhằm mang đến sự hài lòng và thoải mái nhất đến với khách hàng. Tôi luôn tâm đắt với câu nói của Ngài Sam Walton (Walmart and Sam's Club) "Chỉ có một ông chủ. Đó là khách hàng. Và ông ta có thể hạ gục tất cả mọi người trong công ty từ người chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách tiêu tiền ở một nơi khác". Vậy nên càng đi tìm và hăng say trong mọi điều chưa hài lòng của "Thượng Đế" để chinh phục được Ngài.

Nguyễn Thị Phượng Hồng's Bất động sản