Nguyễn Xuân Thiệp

  • Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
  • Sales manager at Natoreal
  • 0916262183

xin chào tôi là Nguyễn Xuân Thiệp, CEO của Namigroup

Đặc trưng
  • Marketing
  • Pháp lý
  • Tài chính

Nguyễn's Bất Động Sản