106669654_4023283044408884_6409444283238620

SAKENA

  • Chung cư Phố Đông, P. Phước Long B, Q.9
  • Agent in Natoreal
  • 0932726510

Đã có 1 năm trong lĩnh vực bất động sản và hơn 2 năm trợ lý sàn bất động sản, với mong muốn tìm hiểu, học hỏi và trao dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để thực hiện những mục tiêu trong tương lai, mong muốn kết nối tất cả những môi gới trong cùng khu vực để cùng nhau kiến tạo giá trị tốt nhất cho khách hàng.

SAKENA's Bất động sản

106669654_4023283044408884_6409444283238620

SAKENA

  • Chung cư Phố Đông, P. Phước Long B, Q.9
Liên Hệ

Đã có 1 năm trong lĩnh vực bất động sản và hơn 2 năm trợ lý sàn bất động sản, với mong muốn tìm hiểu, học hỏi và trao dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để thực hiện những mục tiêu trong tương lai, mong muốn kết nối tất cả những môi gới trong cùng khu vực để cùng nhau kiến tạo giá trị tốt nhất cho khách hàng.

SAKENA's Bất động sản