khang-nhung

Trần Thị Hồng Nhung

người sáng lập ra Sàn bất động sản Khang Nhung Land (tiền thân là 3B Group) Nhung đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh của chủ đầu tư như: Beegreen (dự án Hoa Viên Sala Garden) và hiện nay đang là Giám đốc Vận Hành của Công ty Blackstones. Trải qua hơn 10 năm lăn lộn trong nghề môi mới bất động sản, thành công cũng có, thất bại không ít, với kinh nghiệm của mình hy vọng ít nhiều sẽ giúp ích cho các Nhà Đầu Tư trên chặng đường đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản.

Trần Thị Hồng Nhung's Bất động sản

khang-nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Liên Hệ

người sáng lập ra Sàn bất động sản Khang Nhung Land (tiền thân là 3B Group) Nhung đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh của chủ đầu tư như: Beegreen (dự án Hoa Viên Sala Garden) và hiện nay đang là Giám đốc Vận Hành của Công ty Blackstones. Trải qua hơn 10 năm lăn lộn trong nghề môi mới bất động sản, thành công cũng có, thất bại không ít, với kinh nghiệm của mình hy vọng ít nhiều sẽ giúp ích cho các Nhà Đầu Tư trên chặng đường đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản.

Trần Thị Hồng Nhung's Bất động sản