[] – Hieu Nguyen – 0976909090: Bán căn hộ Picity mới thanh toán 25%