Thiep test – 09162322132: Bán căn hộ Picity mới thanh toán 25%